جدید
خانه / تازه / حکایت شنیدنی (ابراهیم ابن ادهم)

حکایت شنیدنی (ابراهیم ابن ادهم)

حکایت شنیدنی (ابراهیم  ابن ادهم)

 حکایت

نقل کردند :ابراهیم بن ادهم رحمه الله وقتىبه راهى مى‏رفت، سوارى پیش وى باز آمد و پرسید از وى که آبادانى کجاست؟ ابراهیم اشارت کرد به گورستانوگفت: آبادانى آن است.ترک پنداشت که وى افسوس مى‏دارد، درخشم شد و او را مى‏زد تا سر وى بشکست، چون از وى درگذشت با وى گفتند که این کس که تو او را بزدى خواجه ابراهیم بن ادهم بود، ترکبیامد و عذر از وى مى‏خواست، ابراهیم گفت: آن وقت که تومرا مى‏زدى، من تو را از خداى عزوجل درخواستم تا تو را اهل بهشت گرداند.

گفت: از بهر چه چنین کردى با وجود چنین کارى که من با تو کردم؟!ابراهیم گفت: از بهر آن که من دانستم که بدین که تو مرا مى‏زدى من ثواب یابم، پس نخواستم که نصیب من از تو خیر باشد و نصیب تو از من شر!!

پایگا:عرفان

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نشر نخواهد شد

امارگیر سایت