جدید
خانه / اخبار / روز اقتدار ملی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲ + تصاویر

روز اقتدار ملی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲ + تصاویر

روز اقتدار ملی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲ + تصاویر

بسم الله الرحمن الرحیم

روز خدا…

امسال مردم ملت ایران حضوری بی سابقه را در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه داشتند.

ملت ایران با حضور خود توانستند مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بکوبند.

ما هم از همه کسانی که در این راهپیمایی شرکت کرده اند تشکر میکنیم.

اگر مسئولین شب و روز برای ملت کار کنند باز هم کم است و باید قدردان این ملت غیور و عزیز بود.

 

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 92

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نشر نخواهد شد